tekst #13 Verwacht: acht nieuwe Baarsjesbewoners!

‘Voel jij al wat?’ ‘Oh je begint het wel te zien hoor!’ ‘Heb jij ook zo’n last van constipatie?’ Merkwaardige begroetingsvragen? Niet voor ons, acht vrouwen in verwachting. We doen mee met het uit de VS overgewaaide concept van ‘Centering Pregnancy’, waarbij zwangere vrouwen tegelijkertijd hun maandelijkse controle hebben bij de verloskundige. Hierdoor wordt er meer kennis gedeeld en leer je andere zwangeren uit de buurt kennen. En voor de uiterst prille Baarsjesbewoners in onze buiken geldt natuurlijk: vrienden maak je nooit vroeg genoeg!

Speelse opzet
‘Ontstoken tandvlees bij de moeder kan een laag geboortegewicht veroorzaken, waar of niet waar?’ leest verloskundige Eva voor. Zeven bordjes draaien op een rode schijf, alleen die van mij draai ik met de groene kant vooruit. Van de eerste controle is me bijgebleven dat dit met elkaar te maken kan hebben. Juist omdat ik het zo opmerkelijk vond, heb ik het onthouden. Door middel van dit soort speelse elementen komen we van alles te weten over de zwangerschap. Over tandverzorging en borstvoeding, maar ook wat we tegen kwaaltjes als vermoeidheid, spataderen en dikke enkels kunnen doen. Vaak laat de verloskundige ons zelf antwoorden. De groep blijkt dan veel te weten en dat is ook de kracht ervan. Eva: ‘Vrouwen hebben na een Centering traject meer kennis over de zwangerschap en bevalling, waardoor ze er beter mee kunnen omgaan. Onderzoek uit de VS toont aan dat er met name in achterstandswijken minder vroeggeboortes zijn door Centering’.

Centering

Centering

Het zal toch niet
De eerste keer dat ik op de controletafel lig, ben ik bijna 14 weken zwanger en is het hartje niet direct hoorbaar. Terwijl het een week daarvoor nog luid en duidelijk klopte. Als we uiteindelijk wel wat horen, is het zachtjes en komt het ternauwernood uit boven het kloppen van mijn eigen hart. ‘Ik zal toch niet hier, tussen al die wildvreemde vrouwen, te horen krijgen dat de baby niet meer leeft?’ is het eerste wat ik denk. Ook bij een andere vrouw is het hartje niet te horen, en zij heeft eerder dit jaar al een miskraam gehad. Best angstige momenten die je dan in de groep meemaakt. Eva: ‘Als je de mensen nog niet goed kent is dat inderdaad niet leuk. Maar we hebben ook een keer een te vroeg geboren kindje gehad dat overleed, toen gaf de groep juist steun. Als vrouwen de 20 weken echo gehad hebben en er is iets ontdekt wat niet goed zit, vragen we altijd of ze dat in de groep willen delen of niet. Ook als je andere vragen hebt die je liever niet in de groep stelt, kan je altijd een aparte afspraak met ons maken’.

Diversiteit
Gezien de locatie van de verloskundigenpraktijk, de Baarsjes en Bos en Lommer, had ik een groep van gemengde afkomst verwacht. Ik was dan ook verbaasd te zien dat nagenoeg ons hele groepje uit blanke, hoogopgeleide dames bestaat. ‘Dat is toeval’, volgens Eva. ‘We starten elke zes weken een nieuwe groep en meestal zitten daar ook vrouwen met een andere afkomst bij. Het is mooi om te zien dat het onderlinge begrip voor elkaars cultuur versterkt wordt door de bijeenkomsten en dat ze, ondanks verschillende afkomst, veel gemeen hebben’. Wat ook opvalt is dat op één na alle vrouwen voor het eerst bevallen. Eva: ‘Dat is dan weer geen toeval. Als vrouwen een tweede kind krijgen, moeten ze het eerste natuurlijk wel ergens kwijt kunnen tijdens de bijeenkomsten. Dat kan een belemmering zijn. Vaak weten de vrouwen ook al meer doordat ze het al een keer meegemaakt hebben. Hierdoor hebben ze minder behoefte aan een groep’.

De mannen 
‘Naahh, ga jij alweer naar het hartje luisteren? Ik ben wel jaloers hoor’, zegt mijn vriend. Ik weet niet hoe het met andere aanstaande vaders zit, maar die bij mij op de bank voelt zich volledig verbonden met zijn toekomstige vaderrol en onze ongeboren baby. Alleen, de mannen zijn afwezig tijdens de Centering bijeenkomsten. Officieel mogen ze bij het eerste gedeelte zijn, als er naar het hartje geluisterd wordt. Dit had ik alleen niet goed begrepen waardoor ik nu al twee keer zonder hem gegaan ben. Dat zullen we de komende vier maanden zeker anders doen. Na de controle worden de mannen echter verzocht te vertrekken. Misschien niet gek, we hebben het voornamelijk over de functies van het vrouwelijke lichaam en mogelijke problemen daarbij tijdens de zwangerschap. Ook schept het meer vertrouwen om dat met vrouwen onder elkaar te bespreken. Gelukkig is er nog een bijeenkomst over de bevalling, waarbij de mannen wel welkom zijn en krijgen we nog opdrachten om thuis te bespreken, zoals over opvoeding en taakverdeling. Want dat we ze daarbij nodig hebben als steun en toeverlaat, is in ieder geval zeker. En het hartje? Dat hoor ik bij de tweede bijeenkomst weer kloppen als een malle.

Meer weten over Centering Pregnancy bij Verloskundigen de Baarsjes & Bos en Lommer? www.verloskundigendebaarsjesenbosenlommer.nl

Dit artikel verscheen in april 2016 op Geefomdejaneef.nl